Nunaoil A/S bliver til NunaGreen A/S.

 

Den 17. november 2022 besluttede Nalaakersuisut, at Nunaoil A/S ved vedtagelse af ophævelse af Inatsisartutlov om Nunaoil A/S, efterfølgende får mulighed for at ændre formålsbestemmelsen i selskabets vedtægter, således at der gives mulighed for at selskabet kan engagere sig i aktiviteter, der ikke har direkte forbindelse til kulbrinteaktiviteter. 

 

Nunaoil A/S bliver derfor til NunaGreen A/S, hvis formål er at varetage Grønlands Selvstyres varetagelse af finansielle interesser vedrørende fornybar energi og opbygning af knowhow angående fornybar energi til gavn for Grønland og for opnåelse af tæt på 100% selvforsyning og eksport og varetage Grønlands Selvstyres deltagelse i udvindingen af fornybar energi samt udviklingsopgaver i og udenfor Grønland, herunder indvinding af fornybar energi helt eller delvist til eksportformål og dermed beslægtet virksomhed.

 

En ny hjemmeside er under udarbejdelse.

 

Link til pressemeddelelse findes her:

Pressemeddelelse Nunaoil - DA.pdf